Gå til hovedinnhold

Legger fram halvårstallene for 2022

26/08/2022

Gigante Salmon AS har i dag publisert rapporten for 2. kvartal, og halvårsresultatet.

Et drøyt år før anlegget i Rødøy settes i drift går anleggsarbeidene for fullt, og søkelyset er nå på detaljprosjektering og kontraktsinngåelser.

I sommer fikk vi tillatelse til å etablere en steinfylling øst av Lille Indre Rosøy, som øker kvaliteten i prosjektet og gjør det mulig å gjenvinne energi, og å redusere utslippene utover opprinnelig plan.

I samarbeid med ekstern kompetanse er det beregnet at så mye som 30-50 % av energien som brukes i produksjonen kan gjenvinnes ved å utnytte fallhøyden på avløpsvannet.

– Dette gjør prosjektet ytterligere energiøkonomisk og bærekraftig, sier CEO Helge E. W. Albertsen.

Oppdrettsanlegget i Rødøy har en svært energieffektiv utforming og teknologi, men denne endringen gir et enda bedre energiregnskap, samtidig som utslippene kan reduseres.

– Vi har fått svar fra Statnett om at det er nok kapasitet i linjenettet til å dekke vårt energibehov selv uten gjenvinning, men vi ønsker å strekke oss litt ekstra. Det er ingen grunn til å bruke mer strøm enn vi må, sier Albertsen.

Til å bygge fyllingen brukes steinmasser som tas ut fra øya. Dette medfører at prosjektet ikke får inntekter fra salg av steinmasser, og heller ingen utgifter til frakt av massene bort fra øya.

I byggefasen ville det vært økonomisk gunstig å selge steinmassene, men vi ser at denne løsningen gir et mer bærekraftig anlegg både med tanke på energiforbruk og utslipp.

– Vi ønsker gode, varige og langsiktige løsninger, og da er det helt riktig å gripe muligheter som forbedrer prosjektet, sier Albertsen.

Designendringen endrer ikke framdriften i prosjektet, og har så langt ikke påvirket budsjettet.

Resultatet for 1. halvår preges av at Gigante Salmon er i en utbyggingsfase. Salgsinntektene er i likhet med 2. halvår 2021 0 MNOK. Driftskostnadene er i 2. kvartal redusert sammenlignet med tilsvarende periode i 2021, fra 1,3 MNOK (2021) til 0,8 MNOK (2022). Dette som følge av aktivering knyttet til utbyggingsprosjektet i Rødøy kommune. Driftsresultatet 2. kvartal er tilsvarende driftskostnadene, -0,8 MNOK.

Oppmerksomheten er nå rettet mot de siste detaljene i prosjekteringsarbeidet, og å inngå kontrakter for å sikre forutsigbarhet for det siste året med byggeaktivitet. I løpet av andre kvartal er det inngått kontrakt med Landax (Kvalitetssystem), Blue Ocean Technology (renseanlegg), Norluft (oksygenering), samt Bystøl for detaljprosjektering rørledninger.

Produksjonen i anlegget starter 2. halvår 2023, med utsett av 1,1 millioner settefisk.

Kvartalsrapport_Q2_2022_GIGA

Gigante Salmon presentasjon 260822

Aktuelt

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.