Gå til hovedinnhold

Fiskeoppdrett på land

Norsk havbruksnæring har i over 50 år benyttet norskekystens naturgitte fortrinn til å produsere proteiner av høy kvalitet. Nå har den teknologiske utviklingen gjort det mulig å produsere laks også på land. 

Å produsere laks av god kvalitet krever mye, og rent vann. For å ha tilstrekkelig med vann til fisken har mange begynt å benytte resirkulering av vannet. I Gigante Salmon ønsker vi å holde oss til det som er kjent teknologi både for oss og laksen: Å bruke nytt vann gjennom hele produksjonen. Vårt anlegg er derfor designet som et gjennomstrømmingsanlegg, hvor vannet tas inn på den ene siden og slippes ut igjen på den andre.

Vi har valgt å ta i bruk landskapet langs norskekysten og designet et oppdrettsanlegg som benytter den kompetansen vi har opparbeidet gjennom flere tiår, samtidig som vi tar produksjonen opp på land.

Økt kontroll

Det er mange fordeler med landbasert oppdrett. Som oppdretter får vi økt kontroll på miljøpåvirkningen, både på laksen og omgivelsene.

Et oppdrettsanlegg på land kan designes helt rømningssikkert, dermed er risikoen for at laksen kan rømme helt borte.

For å unngå påslag av parasitter som lakselus er vanninntaket vårt dypere enn det vannsjiktet hvor lakslusa lever. Dette gjør at vi kan produsere laks som ikke får påslag av lakselus, og vi unngår å måtte behandle laksen og håndtere den unødig, noe som skaper stress og gir dårligere fiskevelferd.

Sirkulær økonomi

For å få tillatelse til å produsere laks på land er det et absolutt krav om at må vi samle opp minimum 50% av slammet som er et biprodukt fra produksjonen.

Slammet består av laksens avføring, men kan også inneholde partikler fra fiskefôret. Dette er verdifulle næringssalter og forbindelser som benyttes videre i en sirkulær økonomi, enten som høyverdig gjødsel, eller som energikilde.

Sentralt plassert

Farvannet rundt Lille Indre Rosøy som er vår valgte lokalitet er undersøkt av Akvaplan-Niva som har vurdert den til å være av svært god kvalitet. Det er god vanndybde i området og strømmålinger viser at det er veldig god utskifting av vannet rundt Lille Indre Rosøy.

Gigante Salmon har avtale om å kjøpe smolt fra Grytåga Settefisk AS, og slakteavtale med Salten N950 i Gildeskål. Lille Indre Rosøy er sentralt plassert midt mellom de to virksomhetene.

Produksjon i lengdestrømskar

Anlegget vil bygges i tre basseng som etableres på Lille Indre Rosøy. I hvert basseng skal det bygges fem lengdestrømskar som laksen skal produseres i. Oppsettet på lengdestrømskarene kan endres hvis behovene våre skulle endre seg i framtiden.

Les mer om teknologien vår her.

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.