Gå til hovedinnhold

Teknologi

I Gigante har vi vært lakseoppdrettere siden 1988. I anlegget på Lille Indre Rosøy har vi brukt vår kompetanse og erfaring til å utvikle en landbasert løsning som er arealeffektiv, miljøvennlig, og gir de beste forholdene for laksen. 

Motivasjonen bak vårt design har vært å skape optimale forhold for laksen. Den skal vokse og trives uten å måtte behandles mot parasitter som lakselus.

Mye, og rent vann

For at en laks skal vokse godt og ha et godt liv i oppdrett trenger den rikelig med rent vann, og gode strømforhold. Det teknologiske designet vårt er derfor basert på kontinuerlig vannutskifting og god strømhastighet, slik at laksen får svømme motstrøms i friskt vann gjennom hele produksjonen. Dette gir den beste fiskevelferden og den beste kvaliteten.

God vannutskifting og strøm er samtidig så nært vi kommer forholdene laksen lever under i vill tilstand. I Norge har vi produsert laks i mer enn 50 år, men vi har fortsatt mye å lære av den. Vi ønsker å produsere laks på en naturlig måte, og vi ønsker å etterligne strømforholdene laksen lever under i vill tilstand for å øke fiskevelferden. God fiskevelferd senker risikoen for sykdom, men øker tilveksten, for en glad laks har god appetitt!

Gjennomstrømmingsanlegg

På Lille Indre Rosøy etablerer vi tre oppdrettsbasseng som innredes som lengdestrømskar. Ved hjelp av pumping av vann og strømsettere, som setter vannet i bevegelse, sikrer vi optimal gjennomstrømming av friskt, nytt sjøvann gjennom hele produksjonen. Vi kan regulere strømhastigheten slik at laksen får så mye motstrøm som den trives med.

Oppdrettsbassengene vil ha vanninntak på vestsiden av Lille Indre Rosøy, og avløpet plasseres på østsiden av øya.

Slammet samles opp

Utslippene fra lakseoppdrett er næringssalter i form av feces. Vi er glade for å kunne samle opp disse naturlige ressursene slik at de kan brukes videre i en sirkulær økonomi.

Ved oppsamling vil slammet ha en stor mengde vann, 99%. Vi mellomlagrer det i en tank og reduserer vanninnholdet til 90%, før det hentes av båt og leveres på fabrikk som kan benytte de organiske forbindelsene i sin verdiskaping.

Fôr- og arbeidsflåte

Fôret lagrer vi i en fôrflåte, som også blir arbeidsflate og bolig for de ansatte som jobber på anlegget.

Vi ønsker å benytte kjent teknologi der det er mulig, og har derfor valgt en tradisjonell fôrflåte som fortøyes til kaianlegget vi bygger på Lille Indre Rosøy.

Produksjon

Produksjonssyklusen vår er planlagt å ta 24 måneder. Smolten settes ut i de fem lengdestrømskarene i basseng nummer 1, og vokser der i ca. 11 måneder. Deretter deles biomassen i to og fordeles på lengdestrømskarene i basseng 2 og 3.

Den første slakteklare laksen er forventet å være klar 14 måneder etter produksjonsstart.

 

 

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.