Gå til hovedinnhold

GIGANTE SALMON AS: Halvårsrapport H1 2021

28/09/2021

GIGANTE SALMON AS: Halvårsrapport H1 2021

Bodø – 28. september 2021

Oppsummering 1. halvår 2021:

Gigante Salmon AS utvikler for tiden sitt første landbaserte oppdrettsanlegg på Lille Indre Rosøya og genererer ikke inntekter. Første halvår 2021 var selskapets driftsresultat -1,543 MNOK. Driftsresultatet relaterer seg i hovedsak til selskapets emisjonsprosess og søknad om opptak på Euronext Growth Oslo.
Selskapet annonserte 28. juni en vellykket emisjon på 222 MNOK. Selskapet opplevde sterk interesse og emisjonen ble flere ganger overtegnet. I tillegg til emisjonsbeløpet ble det innbetalt 65 MNOK i aksjekapital ved årsskiftet, som sikrer selskapets finansiering i henhold til investeringsprognosen på 445 MNOK, samt driftsfinansiering på 140 MNOK frem til full produksjon.
Søknaden om børsnotering ble sendt 18.juni 2021, og selskapet ble vellykket tatt opp for handel på Euronext Growth Oslo 05.juli 2021, under tickeren GIGA.

Designoptimalisering:
Gigante Salmon optimaliserer utformingen av produksjonsbassengene på Lille Indre Rosøy sammenlignet med de skissene som tidligere er publisert.
“Vi har funnet en løsning som minsker naturinngrepene samtidig som vi opprettholder det planlagte produksjonsvolumet”, sier CEO Helge E. W. Albertsen i Gigante Salmon AS.
Bassengenes lengderetning er snudd, og inntak- og utløp av vann er nå plassert i området mellom basseng 1 og 2/3. Designoptimaliseringen er godkjent av Rødøy kommune.
“Dette vil gjøre anlegget enda mindre synlig fra skipsleia, og vi har fått et design som spiller mer på lag med omgivelsene”, sier Albertsen.
Arbeidet på Lille Indre Rosøy startet 1. september 2021, og investeringsbudsjettet på 445 millioner kroner er uforandret.
“Jeg er svært fornøyd med å være i gang med anleggsarbeidene som planlagt”, sier Helge E. W. Albertsen.

Rapport for 1. halvår 2021 er vedlagt.

For mer informasjon, vennligst kontakt

Helge E. W. Albertsen, adm.dir.
Telefon: +47 480 47 613
Epost: helge@gigantesalmon.no

Rune Johansen, CFO
Telefon: +47 988 44 724
Epost: rune@gigantesalmon.no

Om Gigante Salmon:
Gigante Salmon er et landbasert lakseoppdrettsselskap med sitt første produksjonsanlegg under bygging på Lille Indre Rosøya i Rødøy i Norge. Selskapets akvakulturkonsept er basert på et gjennomstrømningssystem som kombinerer fordelene fra både konvensjonell og landbasert akvakultur, og eliminerer utfordringer knyttet til konvensjonelt sjøbasert oppdrett, dvs. lus og rømning, samtidig som dødelighet, utslipp, fôrsvinn og belastning på nærmiljøet reduseres.

Se www.gigantesalmon.no for mer informasjon om selskapet.

Halvårsrapport 1H2021 280921

Børsmeldinger

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.