Gå til hovedinnhold

GIGANTE SALMON AS: Publisering av kvartalsrapport Q2 2022

26/08/2022

GIGANTE SALMON AS: Publisering av kvartalsrapport Q2 2022

Bodø, Norge, 26 August 2022.

 

Hovedpunkter fra Q2 2022:

  • Prosjektet følger vedtatte framdriftsplaner, og er innenfor vedtatte kostnadsrammer.
  • Søknad om å etablere steinfylling i sjøen øst av Lille Indre Rosøy er godkjent. Steinfyllingen tilgjengeliggjør arealer for gjenvinning av strøm, og rensing av avløpsvann utover opprinnelig planlagt. Detaljprosjektering av steinfyllingen pågår.
  • Godkjent dispensasjon for endret kai-løsning godkjent i Rødøy Kommune. Steinfyllingen vurderes som fullgod løsning, som da erstatter tidligere planlagt kai-løsning
  • Etablert forsikringer; byggherreansvar og miljøforsikring for gjennomføring. Gjennomført generalforsamling
  • Kontrakter signert: Kvalitetssystem (Landax), Renseanlegg (Blue Ocean Technology), Produksjon av oksygen (Norluft), Detaljprosjektering rørledninger (Bystøl).
  • Det har vært prisøkning på elektriske sjøkabler, og dette kan påvirke investeringsbudsjettet. Arbeidet med endelig løsning og trasévalg for sjøkabelen har pågått gjennom Q2, men er ikke ferdig.

Da konsernet fortsatt er i en utbyggingsfase, ble salgsinntektene i andre kvartal tilsvarende fjoråret på 0 MNOK. Driftsresultatet ble tilsvarende driftskostnadene, -0,8 MNOK.

– Gigante Salmon er i en sterk, finansiell posisjon, med innvilget langsiktig finansiering både for utbyggings- og driftsfase, inkludert en arbeidskapital for oppbygging av biomasse på 140 MNOK. Vi er tilfredse med at investeringen og framdriften i Gigante Salmon Rødøy går i henhold til planen, og forventer fortsatt første utsett av smolt høsten 2023, sier CFO Rune Johansen.

Oppmerksomheten er nå rettet mot de siste detaljene i prosjekteringsarbeidet, samt å inngå kontrakter for å sikre forutsigbarhet videre i prosjektet. I løpet av andre kvartal er det inngått kontrakt med Landax (Kvalitetssystem), Blue Ocean Technology (renseanlegg), Norluft (oksygenering), samt Bystøl for detaljprosjektering rørledninger.

I forbindelse med publiseringen av 2. kvartal 2022, inviterer Gigante Salmon til en presentasjon klokken 10:00. Presentasjonen holdes av administrerende direktør Helge E. W. Albertsen og finansdirektør Rune Johansen. Under presentasjonen vil det være mulig å sende inn spørsmål som vil bli lest opp og besvart på webinaret.

Lenke til webinaret: https://gigantesalmon.no/investor/websendinger/#/gigante-salmon/quarterly-earning-reports-2022/3e95w0w4

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Helge E. W. Albertsen, adm.dir.
Telefon: +47 480 47 613
Epost: helge@gigantesalmon.no

Rune Johansen, CFO
Telefon: +47 988 44 724
Epost: rune@gigantesalmon.no

Rapporten for første kvartal 2022 er vedlagt denne børsmeldingen og publisert på selskapets hjemmeside: https://gigantesalmon.no/investor/rapporter-og-presentasjoner/

Om Gigante Salmon:
Gigante Salmon er et landbasert lakseoppdrettsselskap med sitt første produksjonsanlegg under bygging på Lille Indre Rosøya i Rødøy i Norge. Selskapets akvakulturkonsept er basert på et gjennomstrømningssystem som kombinerer fordelene fra både konvensjonell og landbasert akvakultur, og eliminerer utfordringer knyttet til konvensjonelt sjøbasert oppdrett, dvs. lus og rømning, samtidig som dødelighet, utslipp, fôrsvinn og belastning på nærmiljøet reduseres.

Se www.gigantesalmon.no for mer informasjon om selskapet.

Kvartalsrapport_Q2_2022_GIGA

Gigante Salmon presentasjon 260822

Børsmeldinger

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.