Gå til hovedinnhold

GIGANTE SALMON AS: Publisering av kvartalsrapport Q3 2022 – første syklus har startet

15/11/2022

GIGANTE SALMON AS: Publisering av kvartalsrapport Q3 2022 – første syklus har startet

Bodø, Norge, 15. november 2022.

 

Hovedpunkter fra Q3 2022:

  • Prosjektet følger vedtatte framdriftsplaner, og er innenfor vedtatte kostnadsrammer.
  • Sprengningsarbeidet startet opp igjen i september. Tyngre anleggsarbeider, herunder sprengning, skal være ferdigstilt innen 28. februar 2023.
  • Arbeidet med å etablere sjøfyllingen i nordøst pågår, og er forventet ferdig i løpet av 1. kvartal 2023.
  • Kontrakter signert: Landfôringsanlegg (Aquagroup), fôrleverandør (Skretting), inntakspumper (Xylem).
  • Ilandføring av sjøkabel forventes avklart i Q4

Første syklus har startet:

Smolten vi skal sette ut høsten 2023 er under produksjon. 8. november ble rogna lagt til klekking hos vår smoltpartner Grytåga Settefisk AS. Yngelen er ventet å klekke i starten av desember, og vil være smoltifisert og leveringsklar i september 2023. Gigante Salmon Rødøy har bestilt 1,1 millioner smolt fra denne produksjonen.

Grytåga Settefisk AS ligger i Vefsn kommune på Helgeland, og har produsert smolt siden 2008.

Finansiell gjennomgang:

Da konsernet fortsatt er i en utbyggingsfase, ble salgsinntektene i tredje kvartal tilsvarende fjoråret på 0 MNOK. Driftsresultatet i perioden ble -0,6 MNOK.

– Gigante Salmon er i en sterk, finansiell posisjon, med innvilget langsiktig finansiering både for utbyggings- og driftsfase, inkludert en arbeidskapital for oppbygging av biomasse på 140 MNOK. Vi er tilfredse med at investeringen og framdriften i Gigante Salmon Rødøy går i henhold til planen, og forventer fortsatt første utsett av smolt høsten 2023, sier CFO Rune Johansen.

Resultateffekt av medhold i Skatteklagenemnda:

Gigante Salmon AS har fått medhold i Skatteklagenemnda for et forhold som går tilbake til inntektsåret 2009. Vedtaket ble gjort den 30. august 2022, og Gigante Salmon får tilbakebetalt skatt med renter betalt for skatteoppgjøret 2013 med NOK 2.576.801 og for skatteoppgjøret 2014 med NOK 55.193, til sammen NOK 2.631.994. I tillegg har selskapet fått økt sitt framførbare underskudd med NOK 11.133.003. Dette gir en resultateffekt på NOK 2.449.261. Samlet er selskapets resultat økt med NOK 5.081.255. Netto resultat i perioden ble +5,6 MNOK.

Oppmerksomheten er nå rettet mot de siste detaljene i prosjekteringsarbeidet, samt å inngå kontrakter for å sikre forutsigbarhet videre i prosjektet.

I forbindelse med publiseringen av 3. kvartal 2022, inviterer Gigante Salmon til en presentasjon klokken 10:00. Presentasjonen holdes av finansdirektør Rune Johansen. Under presentasjonen vil det være mulig å sende inn spørsmål som vil bli lest opp og besvart på webinaret.

Lenke til webinaret: https://gigantesalmon.no/investor/websendinger/#/gigante-salmon/quarterly-earning-reports-2022/4e237xc4

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Helge E. W. Albertsen, adm.dir.
Telefon: +47 480 47 613
Epost: helge@gigantesalmon.no

Rune Johansen, CFO
Telefon: +47 988 44 724
Epost: rune@gigantesalmon.no

Rapporten for tredje kvartal 2022 er vedlagt denne børsmeldingen og publisert på selskapets hjemmeside: https://gigantesalmon.no/investor/rapporter-og-presentasjoner/

Om Gigante Salmon:
Gigante Salmon er et landbasert lakseoppdrettsselskap med sitt første produksjonsanlegg under bygging på Lille Indre Rosøya i Rødøy i Norge. Selskapets akvakulturkonsept er basert på et gjennomstrømningssystem som kombinerer fordelene fra både konvensjonell og landbasert akvakultur, og eliminerer utfordringer knyttet til konvensjonelt sjøbasert oppdrett, dvs. lus og rømning, samtidig som dødelighet, utslipp, fôrsvinn og belastning på nærmiljøet reduseres.

Se www.gigantesalmon.no for mer informasjon om selskapet.

Børsmeldinger

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.