Gå til hovedinnhold

Om oss

Gigante Salmon Rødøy AS har tillatelse til å produsere 13.731 MTB på Lille Indre Rosøy i Rødøy kommune på Helgeland. Byggingen vil starte i andre halvdel av 2021, og det er planlagt produksjonsstart i 2023.

Gigante Salmon Rødøy AS er et heleid datterselskap av Gigante Salmon AS.

Gigante Salmon Rødøy AS innehar tillatelse til produksjon av 13.731 MTB laks på Lille Indre Rosøy i Rødøy kommune. Anlegget er under bygging, og den første fisken er planlagt satt i anlegget 2. halvår 2023.

Gigante Salmon AS er eier av Feøy i Fleinvær, Gildeskål kommune. Planprogrammet for Feøy er under politisk behandling, og Gigante Salmon AS planlegger en planprosess for Feøy med mål om å avklare om det skal søkes tillatelse til landbasert akvakultur også i Gildeskål.

Gigante Havbruk AS

Største eier i Gigante Salmon AS er Gigante Havbruk AS, med 61%.

Gigante Havbruk AS har virksomheten sin i Nordland, og størstedelen av konsernets engasjement er knyttet til produksjon av smolt og laks, samt forskning og utvikling tilknyttet laks.

Gigante Havbruk AS ble etablert av Kjell Lorentsen i 1988, og Lorentsen leder fortsatt selskapet. Selskapet er familieeid, og selskapet er direkte eller indirekte eiere i hele verdiskapningskjeden for laks.

Kjell Lorentsen kommer fra Bolga i Meløy, og er utdannet fiskeskipper og fiskeriøkonom.

Gigante har drevet med lakseoppdrett siden starten, både settefisk og matfisk, og har sitt hovedkontor i Bodø. Virksomheten er konsentrert i Salten og Helgeland.

Virksomheter

Gildeskål Forskningsstasjon AS (Gifas) er et heleid datterselskap som gjennomfører forskningsprosjekter av både biologisk og teknisk karakter, i småskala og i full kommersiell skala. Selskapet driver 6 konsesjoner for produksjon av laks og ørret og har hovedkontoret sitt i Gildeskål.

I Sjøgata 21 i Bodø har datterselskapet Salmon Center AS etablert visningssenter for laks, og kontorfellesskap for selskaper i marine næringer. 27 ulike firma leier kontorer hos Salmon Center.

Sammen med Edelfarm og Wenberg Fiskeoppdrett er Gigante Havbruk medeier i Salten Aqua AS. Salten Aqua er et fullintegrert havbruksfirma med eierskap i stamfiskproduksjon, settefiskproduksjon, slakteri, salgsselskap og videreforedling.

I 2018 gikk Gigante Havbruk inn som 25% medeier i KapNord AS. Denne eierandelen er senere økt til 51%. KapNord er eier av Grytåga Settefisk AS, som produserer settefisk. KapNord er majoritetseier av forskningsstasjonen Letsea AS, som driver 6 konsesjoner for laks og ørret. Kapnord er minoritetseier i Fishbase Group AS, som driver landbasert oppdrett av flere arter.

Eiere

Gigantekonsernets morselskap er et familieselskap eid av familiene Lorentsen (80 %) og Storholm (20 %).

Hilde M. Lorentsen, Morten M. Lorentsen og Kristian M. Lorentsen eier 80 %, mens de resterende 20 % er eid av Bodil Storholm, Linda Storholm og Arve Storholm. Alle eierne bor i Bodø, foruten Bodil Storholm, som bor i Sømna.

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.